Wybory na kadencję 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, iż w dniu 20 maja 2016 roku na posiedzeniu wyborczym spośród zgłoszonych kandydatów do organów kolegialnych Uniwersytetu na kadencję 2016-2020 wybrani zostali:

 1. do Rady Wydziału
  Spośród nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego
  1. W Instytucie Fizjoterapii
   1. Markowska Małgorzata
   2. Lipińska Anna
   3. Szczepanowska – Wołowiec Beata
  2. W Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa
   1. Kaczmarczyk Małgorzata
   2. Stępień Renata
   3. Wiraszka Grażyna
  3. W Instytucie Zdrowia Publicznego
   1. Król Halina
   2. Zięba Ewa
  Spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  1. Kamińska Anna
 2. UWAGA!
  Wybory dotyczyły wyłącznie kandydatów wyłanianych w drodze wyboru. Pełny skład Rady Wydziału (48 mandatów - Uchwała WKW nr 28/2016) będzie obejmował 1) wszystkich nauczycieli z tytułem profesora lub doktora habilitowanego posiadających bierne prawo wyborcze i wyłanianych bez przeprowadzania głosowania ich kandydatury (28 mandatów) 2) prodziekanów ze stopniem doktora bez przeprowadzania głosowania ich kandydatury (2 mandaty) oraz przedstawicieli studentów (8 mandatów) i doktorantów (1 mandat), co zostanie ogłoszone w odrębnej uchwale.

 3. Do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
  1. Nowak - Starz Grażyna
  2. Suliga Edyta
  Spośród pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. Kozieł Dorota
Więcej informacji na stronach: Uchwały Obwieszczenia Ogłoszenia